Cậu thanh niên may mắn được bà chị hàng xóm sang chăm sóc