Đang call với bạn trai thì bị hai thanh niên nhìn thấy và cái kết