– Em Học sinh mông đẹp, Vừa địt vừa gọi điện thoại cho bạn trai -))