Junko Konno bú một con cặc cứng trước khi bị dập thô bạo