Không chịu học,Không chịu học, em gái bị thầy giáo chim to dập cho nát lồn em gái bị thầy giáo dập cho nát lồn