Rei Serizawa trong lưới khoan cứng và mới phóng tinh